Meny Stäng

Stamspolning Göteborg

Stamspolning Göteborg

Allt som man spolar ner i rören försvinner inte bara utan en del fastnar. Detta kan orsaka dåligt lukt men även på längre sikt stopp i
avloppen eller vattenläckor. Det är därför en bra försäkran att genomföra en stamspolning i din bostad i Göteborg med jämna mellanrum. Vare sig du bor i en villa eller har en bostadsrättsförening är stamspolning bra att göra.

Hur ofta stamspolning ska ske? Det är en fråga många ställer till oss. Förutom stamspolning bör även rören ses över, gärna en gång om året. Hur ofta en stamspolning behövs kan då utgå från denna översyn av rören. Det är även olika beroende på vilken typ av bostad som en stamspolning ska utföras i samt ålder på byggnaden. 

Letar du efter specialister på stamspolning? Besök med fördel vårt systerföretag, svenskstamspolning.se som finns över hela Sverige och specifikt i Göteborgsregionen. 

Vad är en stamspolning?

En stamspolning är enkelt förklarat en grundlig rengöring av alla rör. Allt man spolar ner i avloppen i huset går igenom rören och en del av det fastnar där. Detta kan sedan leda till större stopp och i värsta fall översvämning.

Stamspolning i Göteborg är ett förebyggande arbete för att undvika att något sådant sker. Det är som att borsta tänderna för att det inte ska bli hål.

När vi ska utföra en stamspolning i Göteborg använder vi oss av en maskin som sprutar in vatten i rören. Detta görs med ett högt tryck och varmt vatten för att alla avlagringar ska lossna. Allt skräp transporteras sedan bort med vattnet. Vi anpassar vår stamspolning i Göteborg efter varje fastighet. Kontakta oss så berättar vi mer och ser över om ni är i behov av en stamspolning för er bostadsrättsförening eller villa.

Stamspolning villa

Börjar ni få stopp i avloppen? Börjar det lukta illa från avloppen?

Kanske det är dags för en stamspolning. Kontakta oss innan det blir totalstopp.

Stamspolning villa

När man flyttar till villa för första gången finns det mycket att tänka på. En sak som många missar är stamspolning för villa. En stamspolning för din villa i Göteborg innebär en rejäl rengöring av rörledningar. Detta hindrar att det börjar lukta illa från avloppen i huset eller att det blir stopp i avloppen.

Många kanske undrar om det verkligen är nödvändigt med en stamspolning i villa. Ja det är det! En vattenskada eller översvämning kan bli väldigt kostsamt. Därför är det bra att ungefär var tredje till femte år genomföra en stamspolning av din villa i Göteborg.

Vi är ett VVS företag i Göteborg med den rätta utrustningen och kunskapen för att utföra stamspolning för din villa i Göteborg.

Hur går en stamspolning villa till?

När vi genomför en stamspolning för villa i Göteborg använder vi en speciell utrustning som sprutar in vatten i rätt tryck. Det är viktigt att anlita en professionell firma för detta då det är en svår teknik att få till. Genomförs in stamspolning av villa på rätt sätt ger de kanske inte de framtida fördelar man är ute efter.

Görs en stamspolning av villa på rätt sätt däremot kan man se fram emot rör som får en längre livslängd och inte blir stopp i. 

Stamspolning bostadsrättsförening

I en bostadsrättsförening är det ännu viktigare att regelbundet genomföra stamspolningar. 

Det kan bli väldigt kostsamt om t.e.x ett rör går sönder.  

Stamspolning Bostadsrättsförening

Stamspolning för bostadsrättsförening i Göteborg är ett effektivt sätt att se till att avloppsledningarna fungerar som de ska. I en bostadsrättsförening är det ännu viktigare med en stamspolning då det är många hushåll som spolar ner matrester och annat i avloppen. Detta kan på sikt leda till stopp i avloppet.

Genomför man en stamspolning för bostadsrättsförening i Göteborg minskar risken för att större problem ska uppstå. En stamspolning kostar en del men det är ännu dyrare om det blir en översvämning på grund av stopp. Det kan hända att de boende i bostadsrättsföreningen inte kan bo kvar tills problemet är åtgärdat.

Hur ofta bör man då genomföra en stamspolning för bostadsrättsförening? Det är jättebra om man gör detta vart femte år men allra minst var tionde år rekommenderar vi.

Hur går en stamspolning brf till?

Vi en stamspolning i en brf är det hett vatten som sprutas in på högtryck i rören. Arbetet med en stamspolning i en bostadsrättsförening börjar längst ner i huset. Därefter arbetar de sig uppåt.

Resultatet av en stamspolning för en bostadsrättsförening är rena rör som minskar risken för stopp samt en ökad livslängd på ens rör. Det är mer kostsamt att behöva genomföra ett stambyte än att göra en stamspolning.

Stamspolning

Funderar ni på om ni behöver en stamspolning i er bostadsrättsförening eller villa. 

Kontakta oss så kan vi hjälpa er att se över era rör och ledningar.