Meny Stäng

Stambyte Göteborg

Stambyte Göteborg

Vad är ett stambyte i Göteborg? Jo det innebär att alla rör och ledningar som transporterar tappvatten och avloppsvatten till och från fastigheten ska bytas ut.

Ett stambyte är ett stort arbete och tar ofta lång tid. Det är inte bara det att alla rör och ledningar ska bytas ut under ett stambyte. Vid stambyte behöver man bryta upp golv och väggar för att komma åt rör och ledningar. Därför behöver golv och väggar i badrummet eller köket byggas upp igen. Det är då många som väljer att samtidigt passa på att även genomföra en badrums- eller köksrenovering för inredningen.

Får en fastighet stora vattenskador för att t.ex. rör går sönder kan ett stambyte bli akut. Detta kan bli väldigt kostsamt då bostaden kanske inte duger som bostad under en längre tid. Det är därför viktigt att både genomföra stamspolningar med jämna mellanrum men även försöka genomföra stambytet innan detta händer.

Det är lättare sagt än gjort att förutspå vad som kommer att hända med rör och ledningar som inte syns utanpå. En bra start är att låta rör och ledningar ses över en gång om året för att se vilket skick de är i. Därifrån kan man se om det krävs en stamspolning eller kanske att det är dags att planera för ett stambyte.

Hur ofta behöver man göra stambyte?

Hur ofta behöver man göra ett stambyte? Det är en fråga många fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar ställer sig. Det är en fråga som inte går att ge ett snabbt svar på. Det har inte bara med ålder att göra utan även vilket material som är använt i rören. Handlar det till exempel om plaststammar så har de en kortare livslängd än gjutjärnsrör.

De hus som byggdes under miljonprogrammen har ofta lite sämre kvalitet då fokus låg på att bygga till lägsta pris. Inget fokus fanns på framtida underhåll. Så i dessa hus kan ett stambyte behövas efter en kortare tid än i ett annat hus byggt med material av högre kvalitet.

Får man flera vattenskador så är det tecken på att ett stambyte är ganska så akut. Det bästa är såklart att föregå detta och byta innan vattenskador uppstår. Att hålla koll på sitt material och ålder på detta är ett bra sätt att kunna se när ett stambyte bör göras.

Generellt så kan man säga att det åtminstone inte bör gå mer än 40 år innan ett stambyte sker. Är du osäker på vilket material dina rör har och undrar när ett stambyte bör ske kontakta oss. Vi skickar ut en av våra rörmokare för att se när ditt stambyte i Göteborg bör ske.

När ett stambyte ska göras avgörs av livslängden på det material ni har. Därmed varierar livslängden från hus till hus. Här ges dock en generell livslängd i ett badrum:

  • Tätskikt, vägg och golv 30-40 år
  • Värmeledningar ca 80 år
  • Plastmatta på golv 20-25 år
  • WC-stol, handfat, badkar 30-35 år
  • Avloppsledningar gjutjärn 40-50 år
  • Vattenledningar 25-60 år
  • Målat, tapet 10-15 år

Stambyte

Ett stambyte behöver generellt göras efter 40 år. 

Håll koll på vilket material och skick rör och ledningar har.

Genomför inspektioner regelbundet för att förutspå när ett stambyte blir aktuellt.  

Stambyte bostadsrättsförening

Ett stambyte i en bostadsrättsförening är en stor kostnad. Därför bör det planeras framåt och läggas undan pengar för ett stambyte i framtiden. Hur stor summa beror såklart på vilken ålder huset har.

Det är dock så att ett stambyte i en bostadsrättsförening klassas som en reinvestering. Därmed kan merparten av kostnaderna för stambyte skrivas av. Detta innebär oftast att årskostnaden täcks av ökade hyresintäkter och minskade skadekostnader.

Vid ett stambyte i en bostadsrättsförening brukar många av de boende vilja passa på att genomföra en fullständig badrums- eller köksrenovering samtidigt (förutom golv och väggar som måste bytas ut).

Stambyte villa

Ett stambyte i villa är inte lika omfattande och tidskrävande som ett stambyte i en bostadsrättsförening.

Många drar sig för att genomföra ett stambyte just för att det är kostsamt och det är en tid när man är utan badrum och/eller kök. Men de kostnader som uppstår när ett rör börjar sippra ut avloppsvatten eller liknande är högre än de för att genomföra ett stambyte i villa.

Arbetet med ett stambyte i villa är inte lika komplicerat som i en hel fastighet där många bor.

Eftersom tätskiktet i badrummet förstörs när man måste bryta upp väggar och golv kan det vara en bra idé att samtidigt genomföra en totalrenovering.

Varför oss? 

Ett stambyte är ett stort jobb. Det kräver mycket kunskap och erfarenhet. Varje fastighet är unik. 

Vi har lång erfarenhet och har genomfört flera tidigare stambyten. 

Kontakta oss för referenser från tidigare stambyten.